Coaching, vijf sessies of is er meer nodig voor effect?

Vraagt u zich af of coaching effect heeft en hoeveel sessies daarvoor nodig zijn?

Theeboom, Beersma en van Vianen (2014) schrijven naar aanleiding van onderzoek naar effecten van coaching over hoeveel sessies effectief zijn. Zij schrijven dat:

  • Vijf coachgesprekken effectief zijn bij vragen die gaan over veranderingen in attitude ten aanzien van werk en loopbaan. En dat meer dan vijf sessies in dat geval nauwelijks van toegevoegde waarde zijn.
  • En dat:
  • Meer dan vijf coachsessies sterkere positieve resultaten hebben wanneer de doelen van de coaching op het vlak liggen van coping (omgaan met complexe problemen of uitdagingen), zelfsturing of doelgerichtheid.

Op welk niveau speelt de coachvraag?

In mijn praktijk kom ik vaak tegen dat coachvragen starten vanuit een vraag om anders met zaken in het werk om te kunnen gaan. Dat lijken vaak meer oppervlakkige vragen die gaan om vaardigheden of attitude. Soms bevindt zich de vraag ook echt op dat niveau. Vaker blijkt dat er meer onder ligt en het wel degelijk gaat om een vraag om andere coping (strategieën om ergens mee om te gaan) en dat er meer complexe vraagstukken onder liggen. De resultaten uit het artikel herken ik dan ook in mijn coachpraktijk.

Daarnaast merk ik dat meerdere sessies in veel gevallen ook bijdragen tot betere verankering van genoemde leereffecten in de dagelijkse praktijk van de coachee. Ook wel transfer genoemd. Mits in de sessies en tussenliggende tijd aandacht besteed wordt aan het oefenen. Oefenen van nieuw gedrag en nieuwe overtuigingen in situaties waarin de coachvraag zich voordoet.

Reflectie en toepassen van het geleerde

Ook suggereert Theeboom dat een groter aantal coachsessies de gelegenheid biedt tot meer gezamenlijke reflectie, wat weer zou kunnen leiden tot meer duurzame effecten. Hij raadt op grond hiervan aan om in vervolgonderzoek na te gaan hoe reflectie kan bijdragen aan het verankeren van de effecten van coaching.

Dit lijkt mij een waardevol vervolgonderzoek.

Bron:

Theeboom, T., Beersma, B., & van Vianen, A. E. M. (2014). Does coaching work? A meta-analysis on the effects of coaching on individual level outcomes in an organi-zational context. The Journal of Positive Psychology, 9, 1–18. http://doi.org/10.1080/17439760.2013.837499

#coaching #effect van coaching #Monique Bos-Wijers #effectonmind.nl

posted by: Monique Bos-Wijers, coach & trainer Effectonmind mens- en organisatieontwikkeling.