Coaching, vijf sessies of is er meer nodig voor effect?

Vraagt u zich af of coaching effect heeft en hoeveel sessies daarvoor nodig zijn?

Lees hier in de congresbundel van UMCG maart 2017 dat:

  • Vijf coachgesprekken effectief zijn bij vragen die gaan over veranderingen in attitude ten aanzien van werk en loopbaan. En dat meer dan vijf sessies in dat geval nauwelijks van toegevoegde waarde zijn.
  • En dat:
  • Meer dan vijf coachsessies sterkere positieve resultaten hebben wanneer de doelen van de coaching op het vlak liggen van coping (omgaan met complexe problemen of uitdagingen), zelfsturing of doelgerichtheid.

In mijn praktijk kom ik vaak tegen dat coachvragen starten vanuit een vraag om anders met zaken in het werk om te kunnen gaan. Dat lijken vaak meer oppervlakkige vragen die gaan om vaardigheden of attitude. Soms bevindt zich de vraag ook echt op dat niveau, vaker blijkt dat er meer onder ligt en het wel degelijk gaat om een vraag om andere copingstrategieën en dat er meer complexe vraagstukken o.a. op het vlak van zelfsturing onder liggen. De resultaten uit deze congresbundel herken ik dan ook in mijn coachpraktijk.

Daarnaast merk ik dat meerdere sessies in veel gevallen ook bijdragen tot betere (langdurige) verankering van genoemde leereffecten in de dagelijkse praktijk van de coachee. Ook wel transfer genoemd. Mits in de sessies en tussenliggende tijd aandacht besteed wordt aan het oefenen van nieuw gedrag en nieuwe overtuigingen, zelfsturing en coping, in situaties waarin de coachvraag zich voordoet.

In het onderzoek uit deze congresbundel staat ook dat Theeboom suggereert dat een groter aantal coachsessies de gelegenheid biedt tot meer gezamenlijke reflectie, wat weer zou kunnen leiden tot meer duurzame effecten. Hij raadt op grond hiervan aan om in vervolgonderzoek na te gaan hoe reflectie kan bijdragen aan het verankeren van de effecten van coaching.

Dit lijkt mij een waardevol vervolgonderzoek.

Lees de congresbundel  hier.

#coaching #effect van coaching #Monique Bos-Wijers #effectonmind.nl

posted by: Monique Bos-Wijers, coach &trainer Effectonmind.