Actief en energiek met de groepsleden aan de slag

Resultaat vanuit interactie!

Wilt u ook interactieve teamsessies die tot gedragen resultaat leiden?

Werk dan nu met uw team aan de opdracht waar u voor staat met begeleiding op het proces.

Uw praktijkvraagstuk staat centraal, daar werkt u aan. De vorm waarop u daarmee aan de slag gaat, begeleiden wij op een interactieve manier.

Interactie tussen de deelnemers bevorderen, werken met visuele resultaten en benutten van ieders kennis en creativiteit zijn sleutelfactoren om energieke interactieve teamsessies met concrete resultaten te realiseren.

Herkent u dat?

  • Moeizame vergaderingen, steeds dezelfde mensen doen hun zegje, anderen blijven stil.
  • Vergaderingen waarin u dacht commitment op afspraken te hebben, vervolgens blijken mensen het niet waar te maken
  • U moet er steeds aan trekken, uw team neemt geen eigenaarschap voor projecten en acties
  • Projecten die traag op gang komen.
  • Projectteams die weinig slagvaardig samenwerken
  • enzovoorts...

Interactie faciliteert kruisbestuiving en zorgt ervoor dat de samenwerking, direct en met effect op de langere termijn wordt verbeterd. Uw teambijeenkomsten of workshops die vanuit interactieprincipes ontworpen en begeleid zijn,  zorgen voor een groter draagvlak en betrokkenheid.

Wilt u interactieve teamsessies met gedragen resultaat en eigenaarschap van de deelnemers?

Wij helpen u graag bij het organiseren, ontwerpen en faciliteren van teambijeenkomsten waarin het team concreet werkt aan een vraagstuk uit de eigen werkpraktijk.

Gaandeweg leert u zelf ook gebruik te maken van de interactieve aanpak. Desgewenst bieden wij u een training 'Interactief faciliteren' aan om u verder te ontwikkelen in het interactief begeleiden van teambijeenkomsten.

Wij denken graag mee in het vraagstuk waar u en uw team voor staat en hoe uw team daar samen aan kan werken.

Wilt u meer weten of wilt u een afspraak voor een maatwerk traject?

Informeer nu naar de mogelijkheden.

 

Teamcoaching

 

 

Jobcrafting in teamverband

Leidinggeven aan mobiliteit

'Als je een beetje beter wilt zijn, wees dan competitief. Als je exponentieel beter wilt zijn wees dan coöperatief.'

-William Shakespeare-