Uw medewerkers werkend laten ontwikkelen en synergie in uw team bereiken.

Jobcrafting als krachtige interventie

Benut en ontwikkel de talenten van uw medewerkers,  zodat ze breder en duurzaam inzetbaar zijn en vanuit synergie betere prestaties bereiken.

Jobcraften is letterlijk vertaald 'baanboetseren' en dat is precies waar we met u en uw team mee aan de slag gaan. Hoe kunnen uw medewerkers meer halen uit hun huidige functie? Hoe kunnen taken binnen en tussen teams uitgewisseld en aangepast worden, zodanig dat de team- en organisatiedoelen bereikt worden en medewerkers zich ontwikkelen en met meer voldoening kunnen blijven werken. Dat is waar jobcrafting zich op richt.

Wanneer is jobcrafting in teamverband interessant?

Jobcrafting in teamverband is een krachtige interventie om de samenwerking en synergie binnen uw team te optimaliseren. Zodat medewerkers zich blijven ontwikkelen, de talenten van uw medewerkers optimaal  ingezet worden en betere resultaten bereikt worden.

  • Ziet u dat uw medewerkers meer in hun mars hebben, dat sommige taken van de een misschien beter passen bij de kwaliteiten van de ander?
  • Heeft u het idee dat bepaalde projecten nieuwe energie en een stimulans in de ontwikkeling van medewerkers kunnen zijn?
  • Wilt u uw medewerkers de kans geven zichzelf breder te ontwikkelen binnen hun functie en willen uw medewerkers dit ook?
  • Wilt u dat uw medewerkers leren van elkaar, elkaar stimuleren en dat er synergie in de kwaliteiten en resultaten van uw teamleden bereikt wordt?

Dan is jobcrafting in teamverband interessant voor u en uw team.

Jobcrafting in teamverband brengt uw team naar een hoger level van presteren en uw medewerkers worden duurzamer en breder inzetbaar.

Het team bereikt met meer energie en voldoening betere resultaten, omdat mensen doen waar ze energie van krijgen en omdat ze gebruik maken van elkaars kennis en ervaring om van elkaar te leren.

Ook kan jobcrafting als individueel coachtraject ingezet worden.

Een individueel coachtraject jobcrafting is voor u interessant als:

duidelijk is dat u in uw huidige werk wil blijven en daar meer uit wil halen. Jobcraften kan als onderdeel van een loopbaancoachtraject plaatsvinden of als aparte interventie.

Een individueel coachtraject jobcrafting is voor de werkgever interessant als:

de leidinggevende tevreden is over de medewerker en ziet dat hij meer kan en zou willen. Laat de medewerker dan samen met een coach ontdekken op welke manier hij zijn huidige baan leuker, uitdagender kan maken. Uw medewerker krijgt weer meer plezier in zijn werk en u krijgt een medewerker die meer van zijn talenten inzet, zich dus ontwikkelt en duurzamer inzetbaar is.


Vraag  een gesprek aan om tot een maatwerktraject te komen.

 

Leidinggeven aan mobiliteit

Training Baas in eigen loobaan

 

 

Doet u waar u goed in bent?

'Te leven is een gunst, te weten hoe is een kunst.'

- Toon Hermans-