Weet u hoe u meer uit uw huidige werk haalt en uw talenten beter tot zijn recht laat komen?

Leer 'baanboetseren' ofwel jobcraften en kom beter tot uw recht in uw huidige baan.

Hoe kunt u uzelf  blijven ontwikkelen in uw huidige baan en meer voldoening uit uw huidige baan halen?

Jobcraften is letterlijk vertaald 'baanboetseren' en dat is precies waar we met u mee aan de slag gaan.

Wanneer en voor wie is jobcrafting interessant?

Jobcrafting is voor u interessant als:

  • duidelijk is dat u in uw huidige werk wil blijven en daar meer uit wil halen. Jobcraften kan als onderdeel van een loopbaancoachtraject plaatsvinden of als aparte interventie.

Jobcrafting is voor de werkgever interessant als:

  • de leidinggevende tevreden is over de medewerker en ziet dat hij meer kan en zou willen. Laat de medewerker dan samen met een coach ontdekken op welke manier hij zijn huidige baan leuker, uitdagender kan maken. Uw medewerker krijgt weer meer plezier in zijn werk en u krijgt een medewerker die meer van zijn talenten inzet, zich dus ontwikkelt en duurzamer inzetbaar is.

Jobcrafting als groepsinterventie

Ook kunt u jobcrafting als groepsinterventie inzetten om de samenwerking en synergie binnen uw team te optimaliseren. Zodat de talenten van uw medewerkers optimaal benut en ingezet kunnen worden en men van elkaar kan leren, elkaar kan stimuleren en er synergie bereikt wordt  Vraag voor een teamtraject een gesprek aan om tot een maatwerktraject te komen.  

Hoe gaat dat ‘jobcraften’ ofwel  ‘baanboetseren’ in zijn werk?

Jobcrafting is erop gericht mensen meer voldoening uit hun huidige baan te laten halen, door de baan wat te ‘polijsten’.

 

Eerst bekijken we of voor de medewerker helder is  wat zijn kwaliteiten zijn,waar hij goed in is, wat hij leuk vindt en wat wat hij wil. Vergelijkbaar met de koerszoekende fases van loopbaancoaching. Als dit nog onvoldoende helder is, dan coacht de coach de medewerker in het ontdekken hiervan. Als dit helder is en blijkt dat de baan eigenlijk best goed past maar dat er nieuwe ontwikkelmogelijkheden wenselijk zijn, dan gaan we onderzoeken hoe dat te realiseren is in het huidige werk. Dit doen we samen en vraagt afstemming met de leidinggevende.

Polijsten kan op verschillende manieren:

  • Taken afstoten of overdragen aan een andere collega die daar beter in is of meer plezier uit haalt
  • Taken uitruilen
  • Taken erbij nemen
  • Nieuwe ontwikkelingen of projecten aanpakken
  • ….etc

Alles is erop gericht dat de medewerker meer doet van hetgeen waar hij goed in is of meer doet van datgene waarin hij verder wil ontwikkelen. En minder doet van hetgeen waar hij niet zo goed in is of wel goed in is maar wat teveel energie kost.

We werken vanuit de Strenghts- en competentiematrix.

Uiteraard wordt e.e.a. onderzocht met de medewerker. Maar zeker zal na bewustwording en duidelijkheid van de medewerker over zijn koers, ook de leidinggevende betrokken worden om te onderzoeken welke mogelijkheden er zijn om te ‘jobcraften’.

Neem nu contact met ons op voor een vrijblijvende kennismaking en voor meer informatie. Bellen kan ook 06-44426177

Loopbaancoaching

 

 

Jobcraften in teamverband

Training Baas in eigen loopbaan

'Te leven is een gunst, te weten hoe is een kunst.'

- Toon Hermans-