Niemand kan vluchten voor zijn hart. Daarom is het beter te luisteren naar wat het zegt.

- Paulo Coulho -

Onze werkwijze bij coaching & uitgangspunten

Onze werkwijze bij coaching kenmerkt zich door oplossingsgericht en toekomstgericht te werken vanuit warm contact,  respect en gelijkwaardigheid. Een coachtraject start dan ook altijd met een kennismaking en intake. We kijken of er sprake is van een 'klik', wat een belangrijke voorwaarde is voor de coaching. In de coaching gaat de coach met u op zoek naar mogelijkheden en zetten we praktische haalbare (kleine) stappen.

Wij geloven dat u zelf alles in huis heeft om uw doelen te bereiken. Wij gaan met u op verkenning om bij uw talenten te komen en vanuit uw kracht te bereiken wat u wilt. We verkennen hoe het systeem bij u werkt, of er sprake is van bepaalde (vaak onbewuste)  gedragspatronen.

We maken tijdens het coachen gebruik van een  ruim repertoire aan werkvormen. En we benutten  inzichten uit meerdere theorieën o.a. vanuit de psychologie, werken met het onbewuste (van Carl Jung),  systeemtheorie, NLP, RET. Daarbij kan wandelend coachen en het gebruik maken van elementen uit de natuur ingezet worden in overleg met u.

Wij zullen u tijdens de coaching regelmatig een spreekwoordelijke spiegel voorhouden, wat confronterend voor u kan zijn, maar zal bijdragen aan uw zelfinzicht en bewustwording. Omdat we geloven dat u zelf de potentie en de wil heeft om te ontwikkelen gaan we ervan uit dat u daar zelf het heft voor in handen neemt. Daarbij helpen we u door opdrachten te geven waarmee u tussen de coachsessies door verder gaat met uw ontwikkelproces. Samen met u onderzoeken we vanuit een open blik hoe u uzelf weer in uw kracht zet. We lopen een stukje met u mee, waarna u zelf verder wandelt.

Belangrijke uitgangspunten in de werkwijze van Effect on mind bij coaching zijn:

 1. Systeemdenken
 2. Werking van het onbewuste (Carl Jung)
 3. Oplossingsgericht werken
 4. Gelijkwaardigheid & respect
 5. Eigen verantwoordelijkheid en benutten van kwaliteiten en talenten.
 6. Kwaliteit & deskundigheid

 

Systeemdenken: 

Vanuit de theorie van het systeemdenken gaat de coach op zoek naar patronen, herhalende gedragingen of onderliggende opvattingen die leiden tot het gedrag van de gecoachte. We richten ons vooral op hoe je het in het hier-en-nu en in de toekomst anders kunt doen.  Van bewustwording naar effectiever 'nieuw' gedrag. Tevens betrekt de coach vanuit het systeemdenken de invloed van de directe omgeving.  De coach  kijkt naar de interactiepatronen. Je bent zelf in staat de cirkel, het interactiepatroon, te doorbreken!

Werking  van het onbewuste:

Vanuit de theorie van Carl Jung over de werking van onbewuste processen, heeft de coach handvatten om zicht te krijgen op welke processen er onder de ‘oppervlakte’ gaande kunnen zijn. Tijdens de coaching kan de coach gebruik maken van werkwijzen om het onbewuste aan te spreken en zo een verdieping en voortgang brengen in de situatie.

Oplossingsgericht werken:

In het oplossingsgericht werken kijken we vooral naar de uitzonderingen op het probleem: wat ging daar toen wel goed, wat deed u toen, wat werkte, etc. Wat we aandacht geven dat groeit. Stellen we vragen over het probleem dan gaat het gesprek daarover en voelt u zich wellicht machteloos. Richten we ons op wat er al wel lukt, dan ervaart u succes. We richten ons bij oplossingsgericht werken op het zetten van kleine haalbare stapjes. Deze maken dat u ervaart dat u het anders kunt doen dan u deed. U ervaart kleine succesmomenten en bouwt vertrouwen voor een volgend stapje.

Gelijkwaardigheid & respect: 

In coaching gaan we ervan uit dat de gecoachte in staat is zelf zijn antwoorden te vinden. De coach is slechts de facilitator die helpt om tot bewustwording, inzicht en antwoorden te komen. We handelen vanuit respect en op een warme en betrokken manier. En respecteren keuzes van de gecoachte.

Eigen verantwoordelijkheid en benutten van kwaliteiten en talenten:

Daarnaast gaat coaching uit van de eigen verantwoordelijkheid van ieder mens. Alleen dan als de gecoachte zelf de touwtjes in handen neemt zal coaching het gewenste effect hebben.

Kwaliteit & deskundigheid:

Kwaliteit en deskundigheid bereiken wij door: allereerst goed af te stemmen met u op uw vraag. Verder door het goed bijhouden en ontwikkelen van het vak en eigen vaardigheden als coach. Onder andere via lezen van vakliteratuur,  continue praktijkervaring, zelfreflectie en intervisie en ook door het opleiden van andere coaches en trainers. Daarnaast evalueren wij coachtrajecten en trainingen om met de gegeven feedback onszelf te verbeteren.

Bij Effect on mind werkt u met hoogopgeleide (universitair) coaches met ruime ervaring, kennis en kunde. Die bovendien beschikken over de nodige organisatie sensitiviteit om  uw vraagstukken vanuit de context van uw organisatie te kunnen positioneren.

Fasering van een individueel coachtraject?

 • Kennismaking en intakegesprek van maximaal 1 uur.

  In eerste instantie maken we kennis met elkaar om te ervaren of er sprake is van een 'klik' en we verkennen uw vraag. We bespreken waar u tegen aan loopt en wat het coachtraject op zou moeten leveren. Soms vraagt het meerdere coachsessies om het echte vraagstuk naar boven te krijgen. Bij een coachtraject vanuit de werkgever, neemt de coach de vraag en gewenst resultaat vanuit de organisatie mee in het intakegesprek. Indien gewenst is de intake een combinatie van een drie-gesprek tussen de opdrachtgever (organisatie), de medewerker en de coach. Het doel is dat helder wordt welke vraag voor ligt en wat het beoogde resultaat van beide partijen is.

 • Offerte/ overeenkomst

 • Een individueel coachingstraject bestaat meestal uit 5 tot 7 bijeenkomsten van 1 tot 1,5 uur om de 2 à 3 weken.

 • Naar behoefte plannen we ter afronding en ondersteuning een terugkomsessie in na een periode van 2 maanden.

 • Indien meer begeleiding gewenst is bij in oefening en blijvend behouden van het effectievere gedrag, kan de coaching verlengd worden.

 • Indien gewenst spreken we een tussen- en/of eindevaluatie af met de opdrachtgever (werkgever).

Bovenstaande geeft u enig beeld, maar zoals u zult begrijpen is bovenstaande fasering een globaal beeld en zal iedere coachvraag en coachtraject afgestemd worden op wat er nodig blijkt te zijn.

Wilt u meer weten over onze coachtrajecten of wat wij voor u kunnen betekenen? Neem dan hier contact met ons op of bel 06-444 261 77.