Staan uw medewerkers aan het roer van hun eigen loopbaan?

Stimuleer uw medewerkers pro-actief aan de slag te gaan met hun loopbaanontwikkeling

Stimuleer zelfsturing en regie over de eigen loopbaan

Is loopbaanontwikkeling en mobiliteit van medewerkers  een belangrijk thema? Vraagt uw organisatie daarbij een proactieve en zelfsturende houding van de medewerkers? Stimuleer deze omslag door medewerkers de training `Baas in eigen Loopbaan’ aan te bieden waarin zij zich – met een aantal collega’s – oriënteren op hun persoonlijke ontwikkeling en loopbaan.

In de training `Baas in eigen loopbaan’ werken maximaal 10 medewerkers gedurende twee dagen – met vooraf en tussendoor huiswerkopdrachten – aan hun loopbaan. Twee trainers/coaches begeleiden de deelnemers tijdens deze dagen en hebben in deze periode twee individuele coachgesprekken met de deelnemers.

Deze trainingen worden in samenwerking met Human Talent Consultants (HTC) gegeven

 

 

Opzet van de training ‘Baas in eigen Loopbaan’

Deelnemers

Aan een training nemen maximaal 10 medewerkers uit uw organisatie of samenwerkingsverband deel. De groep wordt begeleid door twee ervaren trainers.

Globale opzet

De training heeft een doorlooptijd van ongeveer 10 weken. Als groep komen de deelnemers 2 dagen (4 dagdelen) bijeen.

De training is als volgt opgebouwd:

1 Wat is mijn kracht?

2 Wat wil ik?

3 Wat ga ik doen?

4 Hoe realiseer ik resultaat?

De training is verdeeld over twee dagen waarin de deelnemers werken aan diverse opdrachten en oefeningen. Voorafgaand en tussentijds worden ook verschillende opdrachten uitgevoerd.

Resultaat
Na afloop van de training hebben de deelnemers inzicht in hun ambitie, de te zetten stappen en een bijbehorende actieplan. De eerste stappen uit het actieplan zijn inmiddels al gezet.

Programma

Dag 1: Wat is mijn kracht en wat wil ik?

Onze visie op ontwikkeling is focus op je kracht. Op basis hiervan kunnen deelnemers een volgende stap zetten in hun loopbaan. Om hier meer inzicht in te krijgen maken we gebruik van de uitkomsten van een ontwikkelscan, loopbaanscan of andere instrumenten. Het resultaat is overzicht en inzicht in de rode draad van de loopbaan, drijfveren en ontwikkeling.

Er vinden groepsgesprekken plaats met de coach(es). Op basis van deze gesprekken, de eerder verzamelde informatie en de thuisopdracht wordt de vraag ‘wat wil ik, wat geeft energie in mijn werk?’ beantwoord. Daarnaast gaan deelnemers aan de slag met een ‘portfolio’: een document waarin ze zelf beschrijven wat ze kunnen en waaruit dat blijkt. Het is een persoonlijke map gericht op de eigen ambities.

Tussen dag 1 en 2 zit een aantal weken waarin verschillende opdrachten worden uitgevoerd. Hierover is individueel contact met de coach.

Dag 2: Wat ga ik doen en hoe ga ik resultaat boeken?

Voor elke deelnemer wordt een stappenplan gemaakt. Ze presenteren zichzelf in een personal pitch zodat ze oefenen met zichzelf kort en krachtig neer te zetten: Wie ben je? Wat drijft je? Waar wil je in je loopbaan naartoe (werk, positie, type omgeving)?

Begeleiding groepen
Ervaren trainers/coaches begeleiden de deelnemers. Door te werken in kleine groepen van maximaal 10 deelnemers is er voldoende individuele aandacht.

Interesse? 

Dan kunt u contact met ons opnemen voor informatie, een prijsopgave of andere vragen via

het contactformulier of 06-444 261 77.

Loopbaancoaching

 

 

Jobcrafting in teamverband

Leidinggeven aan mobiliteit

Jobcrafting: voldoening uit uw werk

Aan het werk na een burn-out.

 

 

Gratis test: Doet u waar u goed in bent?

'Te leven is een gunst, te weten hoe is een kunst.'

- Toon Hermans-